O nás

letek korlky jpg

Mateřské centrum Hlinečánek 

Informace o organizaci

Mateřské centrum Hlinečánek (dále jen „MC Hlinečánek“) je spolek, která vznikl na konci roku 2004 díky iniciativě několika maminek. V Hlinsku jde o jedinou volnočasovou organizaci, která zaměřuje svou činnost výhradně na aktivity pro rodiny s nejmenšími dětmi - cílovou skupinou jsou děti od 0 do 7 let a jejich rodinní příslušníci, zejména matky/otcové na mateřské či rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři, ale i širší rodina (prarodiče a další rodinní příslušníci).

Poskytované aktivity kladou důraz naprimární i sekundární prevenci patologických jevů, kterými jsou rodiny s nejmenšími dětmi ohroženy.Naše činnost je otevřená široké veřejnosti, námi pořádané akce (např. z oblasti zdravotní osvětymohou navštěvovat i zájemci z řad široké veřejnosti.Cílem je poskytnout co nejkomplexnější pomoc rodině jako celku (tedy i širší rodině včetně dětí a prarodičů) a posilovat význam rodiny pro společnost.Pořádané vzdělávací akce se připravují s ohledem na zájmy členů a příznivců, ti mají možnost  se k nim vyjadřovat a mohou jpomoci připravovat a organizovat.

Aktivity projektu "Vítej v Hlinečánku" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

 

 

Co můžete očekávat?

 •  naše činnosti mají podpůrný a preventivní charakter
 •  
 • poskytujeme prostor pro aktivní trávení volného času rodičům s malými dětmi
 •  
 • všem návštěvníkům (dětem i dospělým) pomáháme získávat nové kontakty, znalosti a dovednosti: vzájemný kontakt maminek (prevence sociální izolace)s možností vysoké míry zapojení rodičů
 •  
 • nabízíme vzdělávací aktivity pro rodiče a aktivity, které podněcují rozvoj dětí (činnosti zaměřené na rozvoj jemné i hrubé motoriky dětí a rozvoj řeči, smyslu pro rytmus a hudbu, sociální rozvoj dětí)
 •  
 • pořádáme vzdělávací, osvětové akce, které mají za cíl posilovat pozitivní rodičovství, rozvíjet rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti a jejich výchově

o nas

 

 • bf web list item
 • ekomonitor slide
 • logo pardubicky kraj nove 2017 pce denik 630
 • logo mashlinecko
 • medesa
 • prazskaplynarenska
 • mesto chrudim logo
 • cernahora
 • hlinsko1
 • konep dlouhe
 • vschrudim